Životopis

upravená verze z knihy Brněnské osobnosti

doc. Jana Janěková /Válková/ narozena ve Zlíně 1955 - Valašské království
Televizní, divadelní a filmová herečka, režisérka, fotografka. Od roku 1990 do roku 2013 působila jako pedagog /vedoucí ateliéru muzikálového herectví/ na DIFA JAMU Brno.
Studovala na Pražské konzervatoři, obor hudebně - dramatický, absolvovala v roce 1976 /pedagogové - Luděk Munzar, Luboš Pistorius, Jaroslava Adamová, Ljuba Skořepová, Rudolf Pellar, Zdeněk Digrin, Pavel Šmok, Jarina Smoláková-Svolinská/
Bývalá členka Činohry Státního, Zemského a Národního divadla v Brně v letech 1987–2005. Předešlé - Divadlo Petra Bezruče Ostrava, Moravské divadlo Olomouc, Východočeské divadlo Pardubice. V současnosti - Agentura Appart - činoherní studio Bouře Praha.
V roce 1976 získala první angažmá v divadle v Pardubicích, kde hrála postavy širokého repertoáru. Do Divadla P.Bezruče v Ostravě nastoupila rolí Polly v Žebrácké opeře a hostovala i v operetním souboru v titulní roli Lysistraty což naplnilo její touhu dělat syntetický žánr. Pro ostravskou TV natočila celou řadu adaptací klasických operet i oper, pohádek hudebních a dětských pořadů a inscenací.
Byly jí svěřovány stěžejní role rozmanitého charakteru a oboru, klasický činoherní repertoár, opereta i muzikál. Jednou z prvních velkých rolí v prvním angažmá byla Hermie ve Snu noci svatojánské Williama Shakespeara /s hudbou K.Svobody/, dále např. Angelina ve hře Lofter Güntera Weisenborna, Erna v Kazimírovi a Karolině Ödöna von Horvátha, muzikál Oklahoma aj. Ve všech rolích získala nesmírně cenné jevištní zkušenosti, které uplatnila i nadále. Po první mateřské dovolené přešla do Divadla Oldřicha Stibora v Olomouci, hrála např. Ofélii v Hamletovi Williama Shakespeara a také v inscenacích klubového prostoru olomouckého Divadla hudby (tzv. Studio Forum)- Sny na Gellértově hoře, hudební pořady atd.
V roce 1982 nastoupila do Divadla Petra Bezruče v Ostravě jako osobitá herečka s mimořádným talentem, sytým zvučným hlasem, hereckou inteligencí, tvárností, s citovými i rozumovými prvky a vysokou pohybovou kulturou. Její významnou rolí v tomto angažmá byla např. Jana v Anouilhově Skřivánkovi, Marie v Büchnerově Woyzeckovi, Célimena v Molierově Misantropovi, Konstance v Shafferově Amadeovi a zejména vynikla v roli Elektry v Gyurkově hře Elektro má lásko, za kterou byla oceněna cenou Literárního fondu a v netradiční inscenaci Nezvalovy Manon Lescaut v titulní roli v režii Ivana Baladi.
V brněnském angažmá se jako vyzrálá herečka stala reprezentantkou českého současného moderního herectví. Přesvědčila jako Roxana v Cyranovi z Bergeracu Edmonda Rostanda a Anna Kareninová ve stejnojmenné dramatizaci románu Lva Nikolajeviče Tolstého. Obě stěžejní role zaujaly nejen odbornou kritiku, ale také činoherní obecenstvo, a to citovým a dramatickým výrazem, stejně jako postava Lavínie ve hře Smutek sluší Elektře Eugena O´Neilla. Rozpolcenou postavou s dramatickým nábojem byla Kateřina de Vausselles ve hře Daniely Fischerové Hodina mezi psem a vlkem. Jana Janěková byla dále skvělá Rosaura v Calderonově barokním dramatu Život je sen a ztvárnila také zcela rozdílnou roli Markytky v Našich furiantech Ladislava Stroupežnického či Belindu ve Fraynově komedii Bez roucha, Josie v Měsíci pro smolaře.
Jana Janěková je ideální představitelkou ženských „shakespearovských“ postav. Ve Snu noci svatojánském na studiích v Praze hrála Elfa, pak Hermii nakonec Titánii, v Hamletovi Ofélii pak Gertrud, ve Večeru tříkrálovém Olivii, v Mnoho povyku pro nic Beatrici a ve Zkrocení zlé ženy Kateřinu, kterou hrála 11 let a byla pravděpodobně nejstarší Kateřinou v historii.
S úspěchem ztvárnila další role, jako byla Princezna Bertilda ve hře Ondina Jeana Giradouxe, Jobarbara v Saténovém střevíčku Paula Claudela, Balladyna ve stejnojmené hře Juliusze Slowackého nebo Líza v Běsech Fjodora Michajloviče Dostojevského a další.
Jana Janěková je tvárná herečka s dynamickým nábojem, hereckou inteligencí, erudicí, s dramatickými i komediálními prvky, je muzikální a dobře pohybově připravená. Obdivuhodně prostoupí do psychologické hloubky každé postavy a její interpretace je vždy věrohodná a pravdivá.
Příkladem toho jsou další role, které ztvárnila na jevišti Činohry Národního divadla v Brně, jako byla zcela výjimečná Vrbčena z Roku na vsi bratří Mrštíků, Beatrice Fiorica v Čapce s rolničkami Luigiho Pirandella, Eva ve hře Pan Puntila a jeho služebník Matti Bertolta Brechta nebo Pénelopa ve hře Ithaka Botha Strausse. Svoje pěvecké schopnosti využila v muzikálu Muž z kraje La Mancha Mitche Leigha, Dala Wassermana a Joea Dariona na zpěvoherní scéně. Svůj temperament a komediálnost předvedla v postavě Beatrice v Treperandách Carla Goldoniho. Její poslední rolí byla Claudia ve hře Emilia Galotti Ephraima Gottholda Lessinga. Pracovala pod vedením významných režisérů jako např. E. Sokolovský, O.Ševčík, V.Špidla, J.Janík, P.Palouš, Z.Kaloč, I.Balaďa, P.Novotný,L.Pistorius,Z.Srba,M.Čičvák, M.Tarant,P.Mikulík, V.Kelbl, Doc. Hynšt, K.Nováček, F.Řehák,aj.
Hra Na dotek Patricka Marbera, která se hrála na Malé scéně v Mahenově divadle, byla její první režií a setkala s velkým porozuměním nejen u mladé generace /hrála i postavu Anny a partneřila s dcerou Janou Janěkovou ml. z ND Praha a se svými bývalými studenty Radkou Coufalovou a Jánem Jackuliakem/. Další režií byly Noci letmé lásky současné španělské dramatičky Palomy Pedrero, původní muzikál Hamlet /MS ND Brno/, dále opera Acis a Galatea George Friedricha Händela, Don Giovanni W.A.Mozarta, semi opera Král Artur Henryho Purcella - vše ve spolupráci s bratrem dirigentem Romanem Válkem. Dále Vše o ženách Mira Gavrana ve Slezském divadle Opava a ve Studiu dva v Praze, Vše o mužích téhož autora /Praha/, Dostojevského Idiot v Olomouci a česká premiéra hry Palomy Pedrero – Anna 11.března v Opavě. Inscenace s posluchači Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve Studiu Marta /Godspell, Vznešené vášně, Večer tříkrálový, Vlasy, Chicago, Anděl z půdy aj./. Muzikál s hudbou Dady Klementové Hamlet!!! se hraje dodnes.
Atraktivní zjev a osobité herectví Jany Janěkové využívají filmoví i televizní režiséři. Hrála například ve filmu Smrt stopařek, Velikonoční dovolená, Lvi salonů, Láska, Stříbrná vůně mrazu, Hezké chvilky bez záruky /Věra Chytilová/,Pouta, Dešťová víla a další. Účinkovala v televizních seriálech, stala se první českou sitcomovo herečkou TV Nova v Novácích /Nováková/, Četnických humoreskách, O ztracené lásce, My všichni školou povinní, Velké sedlo, Cesty domů aj. V televizních inscenacích, jako např. Okenice, Černá fortuna, Kurýr, Čerstvý vzduch, Hrom do kapelníka, Nanebevzetí Aloise Lapáčka, Svlékání kůže, Holčičí kapela, Kavárničky dříve narozených a dalších inscenacích především ostravského i brněnského televizního studia
Má velkou zálibu ve fotografování. Příležitostně fotografie i vystavuje. Zajímá ji síla okamžiku.
V současné době je nezávislým umělcem, sídlí v rodném Valašském království .
dcera Jana Janěková ml. - členka činohry ND Praha a divadla Verze - divadloverze.cz
dcera Markéta Janěková - umělecký keramik, vizážistka - lafeevisage.cz
dcera Adéla Biravská /Janěková/ - opera ND Brno, produkce - ndb.cz
bratr Roman Válek - dirigent - ensemblebaroque.cz
manžel Arnošt Janěk - vedoucí technického provozu MDB, mistr jevištního osvětlení
1) Divadelní role:
HERMIE - SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ (W.SHAKESPEARE)
OFELIE - HAMLET (W.SHAKESPEARE)
OLIVIE - VEČER TŘÍKRÁLOVÝ (W.SHAKESPEARE)
KATEŘINA - ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY (W.SHAKESPEARE)
MANON - MANON LESCAUT (V.NEZVAL)
ROXANA - CYRANO Z BERGERACU - (E.ROSTAND)
ELEKTRA - ELEKTRO MÁ LÁSKO (LÁSZLÓ GYURKÓ)
LAVÍNIE - SMUTEK SLUŠÍ ELEKTŘE (E.O'NEILL)
ANNA KARENINA - ANNA KARENINA (L.N.TOLSTOJ)
SVATÁ JANA - SKŘIVÁNEK (J.ANOUILH)
CONSTANCE - AMADEUS (P.SHAFER)
JOSIE - MĚSÍC PRO SMOLAŘE (E.O'NEILL)
ROSAURA - ŽIVOT JE SEN (CALDERÓN D.L.B.)
POLLY - ŽEBRÁCKÁ OPERA (B.BRECHT)
MARIE - VOJCEK (G.BÜCHNER)
KRISTÝNKA - NAŠI FURIANTI (L.STROUPE¦ŽNICKÝ)
MARKÝTKA - NAŠI FURIANTI (L.STROUPE¦ŽNICKÝ)
VIKTORKA - BABIČKA (B.NĚMCOVÁ -A.GOLDFLAM)
MADAM GLANCOVÁ - PROVAZ O JEDNOM KONCI (J.W.NESTROY)
VŠECHNY DÍVČÍ POSTAVY - HAROLD A MAUD (C.HIGINS)
ERNA - KAZIMÍR A KAROLÍNA (O.V.HORVÁTH)
LAURA - DUNDO MAROJE (MARIN DRŽIČ)
BELINDA BLAIROVÁ - BEZ ROUCHA (M.FRAYN)
KOUZELNICE BERYLUNA - MODRÝ PTÁK (M.MAETERLINCK)
LÍZA - BĚSI (F.M.DOSTOJEVSKIJ - A.CAMUS)
CAJTL - TOVJE VDÁVÁ DCERY (G.GORIN)
ONA - SNY NA GELLERTOVĚ HOŘE (F.KÁRINTHY)
CELIMENA - MYSANTROP (J.B.MOLIERE)
ZANINA - STARÁ HISTORIE (J.ZEYER)
SESTRA DUCKETOVÁ - HLAVA 22 (J.HELLER-Z.KALOČ)
LYSISTRATA - NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA (MUZIKÁL)
ČERNÝ KOCOUR - BLEDĚMODRÝ PETR (MUZIKÁL)
TITANIE - SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ PENELOPE - ITHAKA(BOTTO STRAUS)
KANTOVÁ - KANT(THOMAS BERNARD)
ANNA - NA DOTEK( PATRICK MARBER)
BEATRICE - MNOHO POVYKU PRO NIC(W.SHAKESPEARE)
MATKA BEATRICE- EMILIA GALLOTI (LESSING)
ALDONZA- MUZIKÁL-MUŽ Z KRAJE LA MANCHA BEATRICE - TREPERENDY(CARLO GOLDONI)
VRBČENA - ROK NA VSI (BŘÍ.MRŠTÍKOVÉ)
AJ.
2) Televizní role:
ZANECHÁM-LI JÁ STROM ZELENÝ - (R:J.MATĚJOVSKÝ)
ON A ONA (R:E.SADKOVÁ)
ZÁPAS O ČLOVĚKA NELIBU (R:A.MULLER)
SVLÉKÁNÍ KŮŽE (R:M.RŮŽIČKA)
VÁNOČNÍ STROMEK (R:J.SEMSCHOVÁ)
OKENICE (R.MELUZIN) - HL.Ž.ROLE
ČERNÁ FORTUNA (R:J.VANÝSEK)
PRINCIPÁLKA (R:O.KOSEK)
KURÝR (R:Z.KALOČ)
MIMOŘÁDNÝ PŘÍPAD (R:J.MULLER)
HROM DO KAPELNÍKA (R:R.ADLER) - HL.Ž.ROLE
SMRT SPOLUOBČANA (R:Z.KALOČ)
DĚDEK (R:Z.HAVLÍČEK)
JSOU URČITÉ HRANICE (R:O.KOSEK)
ČERSTVÝ VZDUCH (R:A.MULLER)
HEREC (R:A.MULLER)
AGRAS NULA JEDNA (R:A.MULLER)
HOLČIČÍ KAPELA (R:B.JANSA)
O PRINCEZNĚ KTERÁ NESMĚLA NA SLUNCE (R:B.JANSA)
AJ.
Seriály
NOVÁCI (R:V.DRHA,J.ADAMEC) - NOVÁKOVÁ - 73 DÍLŮ - PRVNÍ ČESKÝ SITCOM
VELKÉ SEDLO (R.F.MUDRA)
NANEBEVZETÍ A.LAPÁČKA (R:O.KOSEK) - LAPÁČKOVÁ -
MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ (R:L.RÁŽ¦A) -
O ZTRACENÉ LÁSCE - (V. POLESNÝ)
ČETNICKÉ HUMORESKY - (MOSKALYK)
Cesty domů- režie Jiří Adamec a Jaromír Polišenský
VELKÉ MNOŽSTVÍ OPER A OPERET NATOČENÝCH V TV OSTRAVA V LETECH 1980 - 1988 NAPŘ. KRÁSNÁ HELENA, HOFFMANOVY POVÍDKY, VOJNA A MÍR, MADAME POMPADOURE AJ.
ŘADA ZÁBAVNÝCH POŘADŮ - KAVÁRNIČKA DŘÍVE NAROZENÝCH
ŘADA DĚTSKÝCH POŘADŮ - POHÁDKY Z BEDNY - MŮJ BRÁŠKA LAJDÁČEK AJ.
3) Filmové role
SMRT STOPAŘEK - (R:J.POLÁK)
VELIKONOČNÍ DOVOLENÁ - (R:J.HANIBAL)
LVI SALONŮ - (R:J.BOREK)
STŮJ NEBO SE NETREFÍM - LÁSKA - (K.KACHYŇA)
PREMIÉRA - (ČECH)
STŘÍRNÁ VŮNĚ MRAZU - (J.POLÍŠENSKÝ)
HEZKÉ CHVILKY - (V.CHYTILOVÁ)
4) Ceny
CENA LITERÁRNÍHO FONDU ZA ROLI ELEKTRY
CENA DIVÁKA V ROCE 1987 ZA ROLI ANNA KARENINA V ND BRNO
CENA DIVÁKA V ROCE 1992 ZA ROLI JOSIE VE HŘE MĚSÍC PRO SMOLAŘE V ND BRNO
CENA DIVÁKAV ROCE 1994 ZA ROLI KATEŘINY VE HŘE ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY
CENA DIVÁKA ZA ROLI BEATRICE V MNOHO POVYKU PRO NIC
Cena za režii Anny 11 března-Palomy Pedrero na festivalu mimopražských divadel

Valašský životopis

Blíženec, občas se jedna z nás zatoulá, ztratí a dlouhé je hledání-proces na cestě k moudrosti a poznání- asi
Dětství- dominance přírody, pohled do dáli, čekání na krtky, maminčiny šaty, les, balet, hudba, divadlo, otec dirigent, mladší bratr v kočárku, zpěv ptactva i můj
Kombinace síly a něhy, ženskosti a tvrdosti, hrdosti a pokory, nutnost svobodné tvorby i volby. Valašské kořeny sahající kdo ví kam.........loupeživí rytíři na hradě Šaumburku- všude kolem i v nás, tedy i ve mně Svoboda se všemi riziky má velkou cenu
Pokřikovali na mě ostravská herečka, pak brněnská herečka, v Brně si myslí, že jsem z Prahy, v Praze ví, že jsem z Moravy a na Valachoch nevíja nic- teď jsem konečně „chmýří ve větru“. Nepatřím nikam a nikomu, ale mám nevyléčitelnou závislost na valašských kopcích
Potřeba režie- z nedostatku hlubokého tvůrčího ponoru vzhledem k okolnostem v herecké práci, touze po velkém záběru- lidé, potřeba silné tvůrčí energie pracovních partnerů, touha po spolupráci se silnými režisérskými osobnostmi, naplněná jen zčásti. Ale- nakonec zázrak v podobě Věry Chytilové- osudové setkání
Shakespeare mě uchvacuje/ tedy ta bytost co napsala vše pod tímto jménem/
A Marie Stuartovna, kterou jsem nikdy nehrála, nosím ji v srdci- věřím na karmická setkání a reinkarnaci?!-/někdy/-Vím, že nejde odnikud nikam a ničemu utéct a přesto utíkám, běhám, hledám správné cesty, vůbec nějaké cesty…. A stejně chodím pěšinkami, srnčími stezkami, zakulacuji rohy a šlapu trávu a jehličí-řídím auto bosa
Mám hluboké kolektivní cítění. Cítím bolest jiných a mám i pár přátel
Práce s lidmi a režie- nakonec smutek a samota-ticho a prázdné hlediště- tma
Míchám pláč se smíchem, věřím v uzavírání kruhů, mám srdce plné lásky
Nejsem feministka, ale nastává čas lámání chleba –čas zdravé ženské energie-nebo ne?!
Rovnováha
To co máš v sobě Ti nikdo nevezme, říkal tatínek
Miluji humor a mám sklon k sebeironii
Někdy zachytím vteřinu poznání smyslu našeho bytí a klid
Neumím odpočívat, jsem chorobně činorodá, mám stejnou výdrž jako paní Věra Chytilová, nevnímám čas a lidské potřeby- nemám ráda pauzy v divadle ani při práci
Kdybych nebyla tím, čím jsem, asi bych byla cestovatelem, nebo kvantovým fyzikem a astronautem
Jsem náročná k sobě i k ostatním- vážné téma se snažím nadnést. Zvednout, pozvednout, roz-úsměvnit. Mám svou poetiku, která je mým rukopisem pro ty, kteří ho umí přečíst-možná
Souznění s těmi co byli a jsou stále navzdory jejich fyzickému nebytí
Všechno se vrací jen v jiné verzi
Baví mě filmování, zvláštní svět, iluze a dřina- svébytný časoprostor. Chtěla bych natočit historický film. Za kamerou i před ní. Zdravě závidím kolegyním z některých jiných zemí ženské role
Kdybych měla vlastní divadlo, stálo by v horách na kopci uprostřed lesů, s výhledem do dáli, moře na obzoru by nebylo k zahození. Radhošť vidím denně ze svého domova, lépe se při tom myje nádobí - a tak vůbec
Vždycky jsem chtěla hrát Hamleta, Cyrana, Giovanniho
Miluju překvapení, ale v překvapování jsem rychlejší já- téměř vždy!!!